اپلیکیشن مددیتا

همراه پزشکان در طرح و کار

اندروید آی او اس

نسخه های رایج بیماری ها

در مددیتا نسخه های آماده و پیشنهادی رایج برای شایعترین بیماری ها ارایه شده است

اوردرها و اطلاعات بیماری ها

در قسمت اوردرها، اپروچ های شایع به بیماری ها در قالب مجموعه ای از اوردرهای اولیه ، نکات مهم تشخیصی و درمانی و تعیین تکلیف بیماران ارایه شده است

مطالب کاربردی برای کار و طرح

در این اپلیکیشن مطالب علمی و صنفی کاربردی برای پزشکان در کار و طرح جمع آوری شده است

درباره مددیتا

اپلیکیشن مددیتا برای تسهیل و تسریع دسترسی همکاران محترم پزشک و اینترنها و رزیدنتها به اطلاعات بالینی بیماریها طراحی شده است

  • اپلیکیشن مددیتا برای تسهیل و تسریع دسترسی همکاران محترم پزشک و اینترنها و رزیدنتها به اطلاعات بالینی بیماریها طراحی شده است
  • در مددیتا نسخه های پیشنهادی برای شایعترین بیماری ها ارایه شده است همچنین جهت دستیابی آسان همکاران محترم به جدیدترین رویکردهای درمانی از پرداختن به اتیولوژی و نحوه تشخیص پرهیز شده است تا بتوان با سهولت و سرعت بیشتری درمانهای پیشنهادی را مرور کرد.
  • در قسمت اوردرها به اپروچ های شایع به بیماری ها در قالب مجموعه ای از اوردرهای اولیه ، نکات مهم تشخیصی و درمانی و تعیین تکلیف بیماران به صورت دسته بندی شده برای بخش های مختلف ارایه شده است
  • در این اپلیکیشن مطالب علمی و صنفی کاربردی برای پزشکان در کار و طرح جمع آوری شده است
  • یکی دیگر از دغدغه های پزشکان مخصوصا پزشکانی که تازه فارغ التحصیل شده اند، پیدا کردن راه ارتباط با شبکه های بهداشت شهرستانها هنگام جستجو برای محل کار و طرح می باشد بهمین دلیل در مددیتا قسمتی جهت جمع اوری شماره تماسهای شبکه های بهداشت طراحی شده است.

آخرین مطالب وبلاگ