اپلیکیشن راهنمای سریع پروسیجرهای پزشکی

این اپلیکیشن با استفاده از منابع معتبر و به روز نحوه انجام پروسیجرهای پزشکی پرکاربرد را گردآوری کرده است.

شامل نکات کاربردی ، اندیکاسیون ها ، کنترااندیکاسیونها ، عوارض، تکنیک انجام ،تصاویر و ویدیوهای نحوه انجام پروسیجرهای پرکاربرد پزشکی

 • پاراسنتز شکمی
 • تعبیه لوله نازوگاستریک
 • اکسیزیون همورویید ترومبوزه خارجی
 • جسم خارجی مری
 • مدیریت آنال فیشر
 • جااندازی هرنی شکمی
 • مدیریت راه هوایی
 • ونتیلاسیون با بگ و ماسک
 • اینتوباسیون داخل تراشه
 • تعبیه چست تیوب
 • پریکاردیوسنتز
 • توراکوسنتز
 • نیدل آسپیراسیون در پنوموتوراکس
 • کریکوتیروییدوتومی
 • کاتتریزاسیون شریانی
 • تعبیه راه وریدی مرکزی
 • کاردیاک مانیتورینگ غیرتهاجمی
 • تعبیه سوند فولی
 • تخلیه سوپراپوبیک مثانه
 • درمان پریاپیسم
 • تستیکولار دتورشن
 • لومبار پانکچر
 • Dix-Hallpike Maneuver
 • Epley Maneuver for Vertigo
 • Clinical Brain Death Examination in Adults
 • معاینه با اسلیت لامپ
 • شستشو چشم
 • خارج سازی جسم خارجی از قرنیه
 • کانتوتومی لترال
 • آتل اولنار گاتر
 • جااندازی دررفتگی شانه
 • جااندازی دررفتگی لگن
 • جااندازی دررفتگی آرنج
 • جااندازی دررفتگی زانو
 • جااندازی دررفتگی مچ پا
 • آتل شوگر تامپ
 • درمان هماتوم سپتال
 • جسم خارجی بینی
 • خارج کردن سرومن
 • جسم خارجی گوش
 • درمان هماتوم لاله گوش
 • انسیزیون و درناژ آبسه پری تونسیلار
 • کنترل اپیستاکسی
 • خارج سازی قلاب ماهیگیری
 • تخلیه هماتوم زیرناخن
 • جراحی اکسیزیون ناخن
 • بی حسی موضعی و نرو بلاک
 • سوچور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *