بلاگ

فوری

🔆 اعلام نتیجه تقسیم طرح پزشکان عمومی

🔅 باتوجه به اعلام نتایج ثبت نام وتقسیم نرم افزاری دوره چهارم سال 98امروز مورخ
08/08/98 ، پزشکان محترم عمومی میتوانند برای اطلاع ازدانشگاه تعیین شده محل
خدمت خودباداشتن کد رهگیری در قسمت سامانه ثبت نام وپیگیری مشمولین قانون خدمت پزشکان (لینک زیر) وارد شوند وپس از آگاهی ازمحل خدمت جهت انجام مراحل شروع بکار با داشتن اصل مدارک (شناسنامه- کارت ملی – کارت وضعیت خدمت وظیفه عمومی و به امور نیروی انسانی دانشگاه تعیین شده مراجعه نمایند .

https://tarhreg.behdasht.gov.ir/ApplicationPool1/Jazb/Portal/TrackingRequest.aspx?FarakhanID=48&dargah=tarh&Ctl=2c5fee4be22608ee2a5f0680d556d3b2368d3666

@PezeshkanTarh