اپلیکیشن راهنمای سریع پروسیجرهای پزشکی

اپلیکیشن راهنمای سریع پروسیجرهای پزشکی

این اپلیکیشن با استفاده از منابع معتبر و به روز نحوه انجام پروسیجرهای پزشکی پرکاربرد را گردآوری کرده است. دانلود از بازار شامل نکات کاربردی ، اندیکاسیون ها ، کنترااندیکاسیونها ، عوارض، تکنیک انجام ،تصاویر و ویدیوهای نحوه انجام پروسیجرهای پرکاربرد پزشکی پاراسنتز شکمی تعبیه لوله نازوگاستریک اکسیزیون همورویید ترومبوزه…

مطالعه بیشتر